Glaskeramik

Seite
 1. Glaskeramik Kochfeld
 KM 6021 ED
  Miele
  Glaskeramik Kochfeld KM 6021 ED
  Glaskeramik / 4 Kochzonen / 400 V
  Sonderangebot CHF 775.80 Statt CHF 1'135.00 Inkl. 7.7% MwSt.
  -32%
 2. Glaskeramik Kochfeld
 KM 6039 ED
  Miele
  Glaskeramik Kochfeld KM 6039 ED
  Glaskeramik / 4 Kochzonen / 400 V
  Sonderangebot CHF 1'027.80 Statt CHF 1'485.00 Inkl. 7.7% MwSt.
  -31%
 3. Glaskeramikkochfeld CS 1134 E
  Miele
  Glaskeramikkochfeld CS 1134 E
  Glaskeramik / 4 Kochzonen / 230-240 V
  Sonderangebot CHF 1'132.00 Statt CHF 1'690.00 Inkl. 7.7% MwSt.
  -33%
 4. Glaskeramik Kochfeld
 KM 6093 ED
  Miele
  Glaskeramik Kochfeld KM 6093 ED
  Glaskeramik / 4 Kochzonen
  Sonderangebot CHF 1'183.50 Statt CHF 1'790.00 Inkl. 7.7% MwSt.
  -34%
 5. Glaskeramikkochfeld CS 1122 E
  Miele
  Glaskeramikkochfeld CS 1122 E
  Glaskeramik / 2 Kochzonen / 230-240 V
  Sonderangebot CHF 897.90 Statt CHF 1'390.00 Inkl. 7.7% MwSt.
  -35%
 6. Glaskeramik Kochfeld
 KM 6115 ED
  Miele
  Glaskeramik Kochfeld KM 6115 ED
  Glaskeramik / 4 Kochzonen
  Sonderangebot CHF 1'019.70 Statt CHF 1'565.00 Inkl. 7.7% MwSt.
  -35%
 7. Glaskeramikkochfeld CS 1112 E
  Miele
  Glaskeramikkochfeld CS 1112 E
  Glaskeramik / 2 Kochzonen / 230-240 V
  Sonderangebot CHF 719.00 Statt CHF 1'140.00 Inkl. 7.7% MwSt.
  -37%
 8. Glaskeramik Kochfeld
 KM 6564 FR
  Miele
  Glaskeramik Kochfeld KM 6564 FR
  Glaskeramik / 4 Kochzonen / 400 V
  Sonderangebot CHF 1'609.80 Statt CHF 2'075.00 Inkl. 7.7% MwSt.
  -22%
 9. Glaskeramik Kochfeld
 KM 6538 FR
  Miele
  Glaskeramik Kochfeld KM 6538 FR
  Glaskeramik / 4 Kochzonen
  Sonderangebot CHF 964.80 Statt CHF 1'295.00 Inkl. 7.7% MwSt.
  -25%
 10. Glaskeramik Kochfeld
 KM 6012 ED
  Miele
  Glaskeramik Kochfeld KM 6012 ED
  Glaskeramik / 4 Kochzonen / 230 V
  Sonderangebot CHF 568.90 Statt CHF 945.00 Inkl. 7.7% MwSt.
  -40%
Seite